Westerscheldetunnel Maintenance Renovatie en Onderhoud 2017 - 2018

De Westerscheldetunnel is een tunnel van 6,6 kilometer lang in de N62 onder de Westerschelde door en vormt een vaste oeververbinding tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Het is de langste tunnel voor het wegverkeer van Nederland.

 

De Westerscheldetunnel is een geboorde tunnel en bestaat uit twee buizen met een diameter van 11 meter die daardoor ruimte geven aan twee rijstroken. Om de 250 meter zijn de tunnelbuizen aan elkaar gekoppeld door dwarsverbindingen. De tunnel is geopend op 14 maart 2003.

 

De bedrijven Croonwolter&dros, Mobilis en BAM Infra Nederland, verenigd in de combinatie “Westerscheldetunnel Maintenance” zijn in januari 2017 gestart met de renovatie van de tunnel-technische installaties, zoals informatieborden en camera’s. De renovatiewerkzaamheden gebeuren gelijktijdig met de momenten dat het reguliere onderhoud van de tunnel wordt uitgevoerd. De renovatie vindt plaats tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2018.

Hans van Oosterhout

Breeven 16 | 6011 PX  Ell

0031(0)6 5171 9339

hans-v@n-oosterhout.nl

K.v.K.: 60888471