Rijkswaterstaat Verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide 2016 - 2017

Rijkswaterstaat gaat de enige snelwegverbinding tussen Midden- en Zuid-Limburg en de rest van het (buiten)land aanpassen.

 

In het traject op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide wordt de situatie van 2 x 2 rijstroken met spitsstroken aangepast naar 2 x 3 rijstroken met vluchtstroken.

 

Hiervoor is tijdens de planstudie het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport vastgesteld.

 

Kaart van het referentie ontwerp Verbreding A2, Het Vonderen - Kerensheide.

Hans van Oosterhout

Breeven 16 | 6011 PX  Ell

0031(0)6 5171 9339

hans-v@n-oosterhout.nl

K.v.K.: 60888471