Opdrachtgevers

Hans is met zijn onderneming gestart in juli 2014.

Als zelfstandig ondernemer is hij werkzaam bij meerdere klanten, waar hij vervolgens diverse projecten begeleidt over een breed gebied aan disciplines. Hans biedt projectteams in de uitvoering ondersteuning bij arbeidsveiligheidsvraagstukken en adviseert op het gebied van Integrale Veiligheid.

 

Hans heeft zijn kennis en ervaring opgedaan en ingezet op meerdere projecten in alle projectfasen, van planontwikkeling tot en met beheer- en onderhoud.

 

Knelpunten van risico-inventarisaties pakt hij procesmatig op om herhaling te voorkomen. Deze werkwijze hanteert Hans ook op het gebied van Machineveiligheid.

 

Hieronder ziet u een overzicht van opdrachtgevers waarvoor Hans werkzaamheden heeft verricht of waar hij nog steeds aan verbonden is:

 

Rijkswaterstaat

BAM Infra Nederland

Ploegam

Enercon Benelux

A. Hak Rijnmond

Westerscheldetunnel Maintenance V.O.F.

Waterschap Brabantse Delta

Encare Arbozorg

Effect Veiligheid

Hans van Oosterhout

Breeven 16 | 6011 PX  Ell

0031(0)6 5171 9339

hans-v@n-oosterhout.nl

K.v.K.: 60888471