Rijkswaterstaat Kaderrichtlijn Water 2016 - 2018

Goede waterkwaliteit is belangrijk. Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De richtlijn moet ervoor zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon (chemisch op orde) en gezond (ecologisch in evenwicht) is.

 

Alle waterbeheerders in Nederland hebben de opgave om de richtlijn goed en doelmatig uit te voeren. Als beheerder van de rijkswateren werkt Rijkswaterstaat dagelijks samen met waterschappen, provincies en gemeenten aan een betere waterkwaliteit. Zo worden ook langs de Maas op tal van locaties natuur(vriende)lijke oevers en uiterwaarden aangelegd. De interactieve kaart op deze pagina beschrijft de verschillende projecten.

 

Samen met waterschappen legt zij beekmondingen aan en realiseert vispassages tussen rijks- en regionale wateren. Rijkswaterstaat is tijdens de fasen planstudie, ontwerp en realisatie betrokken.

Klik op de kaart op als PDF te bekijken.

Hans van Oosterhout

Breeven 16 | 6011 PX  Ell

0031(0)6 5171 9339

hans-v@n-oosterhout.nl

K.v.K.: 60888471