Hoger Veiligheidskundige

Door het instituut PHOV is Hans opgeleid tot hoger veiligheidskundige.

 

Een hoger veiligheidskundige is een professioneel consultant op veiligheidskundig gebied. Hij is een expert in risicobeheersing, in de samenhang van techniek, organisatie, cultuur en gedrag.

Veiligheidskundigen geven een meerwaarde in organisaties en een samenleving waar het belang van veiligheid en risicobeheersing alleen maar toeneemt.

 

Hans is aangesloten bij het RIE Register.

Het RIE-register is een initiatief dat is bedacht om de uitvoering van de RI&E in Nederland beter

onder de aandacht te brengen.

 

Enkele voorbeelden waar Hans u als hoger veiligheidskundige mee kan helpen:

 

• organisaties begeleiden naar een op maat gemaakt en werkend veiligheids- en arbomanagementsysteem;

• adviseren in veiligheid en arbo tijdens alle fasen van projecten (verkenning, planstudie, ontwerp, realisatie, beheer, onderhoud en sloop);

• arbo- en veiligheidseisen toepassen;

• audits uitvoeren;

• (bouw)projecten begeleiden.

 

Doordat Hans ook de discipline Arbeids- en Organisatiekunde bezit, heeft hij een breder pakket aan deskundigheid en meer kennis over het beïnvloeden van gedrag en cultuur.

Voor een werkgever is dit positief vanuit zowel economisch oogpunt als vanuit een integrale aanpak van arbeidsomstandigheden.

Hoger Veiligheidskundige

Door het instituut PHOV is Hans opgeleid tot hoger veiligheidskundige.

 

Een hoger veiligheidskundige is een professioneel consultant op veiligheidskundig gebied. Hij is een expert in risicobeheersing, in de samenhang van techniek, organisatie, cultuur en gedrag.

Veiligheidskundigen geven een meerwaarde in organisaties en een samenleving waar het belang van veiligheid en risicobeheersing alleen maar toeneemt.

 

Hans is aangesloten bij het RIE Register.

Het RIE-register is een initiatief dat is bedacht om de uitvoering van de RI&E in Nederland beter

onder de aandacht te brengen.

 

Enkele voorbeelden waar Hans u als hoger veiligheidskundige mee kan helpen:

 

• organisaties begeleiden naar een op maat gemaakt en werkend veiligheids- en arbomanagementsysteem;

• adviseren in veiligheid en arbo tijdens alle fasen van projecten (verkenning, planstudie, ontwerp, realisatie, beheer, onderhoud en sloop);

• arbo- en veiligheidseisen toepassen;

• audits uitvoeren;

• (bouw)projecten begeleiden.

 

Doordat Hans ook de discipline Arbeids- en Organisatiekunde bezit, heeft hij een breder pakket aan deskundigheid en meer kennis over het beïnvloeden van gedrag en cultuur.

Voor een werkgever is dit positief vanuit zowel economisch oogpunt als vanuit een integrale aanpak van arbeidsomstandigheden.

Hans van Oosterhout

Breeven 16 | 6011 PX  Ell

0031(0)6 5171 9339

hans-v@n-oosterhout.nl

K.v.K.: 60888471