Gesubsidieerde projecten t.b.v. Duurzame Inzetbaarheid

In opdracht van Ploegam en Ploegam Waterbouw voert het bedrijf van Hans, AVW van Oosterhout, projecten uit op het gebied van:

 

• het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;

• het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;

• het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit.

 

De projecten worden mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie door middel van een ESF subsidieregeling.

Hans van Oosterhout

Breeven 16 | 6011 PX  Ell

0031(0)6 5171 9339

hans-v@n-oosterhout.nl

K.v.K.: 60888471