Duurzame Inzetbaarheid

De menselijke factor in een arbeidssituatie wordt steeds belangrijker. Naast de vitaliteit van de werknemer, een goede balans tussen belasting en belastbaarheid wordt die menselijke factor beïnvloed door het arbobeleid en bedrijfsvoering van organisaties. De werknemer ervaart dit door meer werkplezier. Voor de werkgever brengt dit rendement door minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit, mensen kunnen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt.

 

Door economische en technologische ontwikkelingen wordt van organisaties gevraagd mee te bewegen met die veranderingen. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

 

Hans kan door zijn kennis als hoger veiligheidskundige en A&O-deskundige organisaties helpen om een arbobeleid te implementeren dat zorgt voor een efficiënte bedrijfsvoering ten behoeve van duurzame inzetbaarheid van haar werknemers.

 

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft subsidie verstrekt aan werkgevers met het doel om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Hans werkt mee aan gesubsidieerde projecten.

Hans van Oosterhout

Breeven 16 | 6011 PX  Ell

0031(0)6 5171 9339

hans-v@n-oosterhout.nl

K.v.K.: 60888471