Ploegam Dijkversterking Spui Oost 2015 - 2017

Het project Dijkversterking Spui Oost is in opdracht van Waterschap Hollandse Delta gerealiseerd door de Combinatie Ploegam Biggelaar grond- en waterbouw.

Het project betreft de versterking van ruim 8 kilometer dijken in de Hoekse Waard om zo voor een periode van 50 jaar te veiligheid van het achterliggende land te waarborgen.

 

De dijkversterking bestaat uit het ophogen en verbreden van de dijken met extra grond tussen Goudswaard en Oud-Beijerland. Om de dijk op zijn plek te houden worden er in Goudswaard, Landelijke Korendijk en Nieuw-Beijerland damwanden aangebracht. Tegen de invloeden van golfslag wordt aan de buitenkant van de dijk steenbekleding aangebracht. Na de dijkversterking worden wegen en fietspaden hersteld en nieuwe asfaltverhardingen aangebracht.

 

 

 

Hans van Oosterhout

Breeven 16 | 6011 PX  Ell

0031(0)6 5171 9339

hans-v@n-oosterhout.nl

K.v.K.: 60888471