Arbeids- & Organisatiedeskundige

Door het instituut PHOV is Hans opgeleid tot Arbeids- en Organisatiedeskundige (A&O-er).

 

Een A&O-deskundige gebruikt verschillende organisatie- en veranderkundige modellen om tot een goede diagnose van de arbeidssituatie te komen en een passende veranderaanpak te ontwerpen. Deze veranderaanpak kan zowel gericht zijn op het individu als op het team en de organisatie.

 

Voor de werkgever levert dit gezonde en gemotiveerde medewerkers op, waarbij oog is voor de doelstellingen van de organisatie in termen van efficiënte en zinvolle werkprocessen.

Voor de medewerkers levert dit een werksituatie op waarin de arbeid zodanig is georganiseerd dat men gebalanceerde functies heeft waarin het risico op overbelasting door werkstress laag is. Een werkomgeving waardoor men wordt gemotiveerd en waarin men op een gezonde wijze kan en met plezier kan werken.

 

Soms wordt de A&O-deskundige gelinkt aan de moderne sociotechniek. Dit is een bedrijfskundige en psychologische benadering gericht op het verbeteren van het functioneren van mens en organisatie door aanpassing of herontwerp van werkprocessen en organisatie van de techniek of diensten en van de menselijke arbeidstaken.

Vanuit de zorg voor gezondheid, motivatie en duurzame inzetbaarheid is het daarbij belangrijk om tevens oog te blijven houden voor de mentale aspecten voor medewerkers in de organisatie.

De A&O-deskundige is opgeleid om zowel met een bedrijfskundige als een psychologische bril naar dergelijke organisatievraagstukken te kijken.

 

Hans kan als A&O-deskundige door zijn vaardigheden en kennis van psychosociale arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid een welkome ondersteuning zijn voor de HRM/P&O afdeling van organisaties. Immers, onnodige uitval van medewerkers, burn-out, productiviteitsverlies, lagere kwaliteit van dienstverlening brengt voor de werkgever hoge kosten met zich mee.

Hans van Oosterhout

Breeven 16 | 6011 PX  Ell

0031(0)6 5171 9339

hans-v@n-oosterhout.nl

K.v.K.: 60888471